Ochrana osobných údajov

Firma MLP Trade, s.r.o. so sídlom 9. mája 3, 97703 Brezno IČO: 52257461, DIČ: 2120976968 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 36250/S ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.lacne-postele.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytujú považujeme za dôverné a evidujeme ich a spracúvame v súlade s platnými zákonnými nariadeniami podľa pravidiel GDPR.

Kladieme vysoký dôraz na bezpečie vašich osobných údajov a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V tomto článku vás informujeme o tom, aké osobné údaje spracúvame a evidujeme a ako ich používame.

 1. Aké osobné údaje spracúvame
 2. Aký je účel spracovania osobných údajov
 3. Komu odovzdávame osobné údaje
 4. Registrácia zákazníkov a nákup bez registrácie
 5. Ako zabezpečujeme osobné údaje
 6. Ako dlho spracúvame a evidujeme osobné údaje
 7. Práva zákazníka pre ochranu osobných údajov
 8. Súbory cookies
 9. Poverenec pre ochranu osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame

Podľa využívania našich služieb a používania našich stránok využívame a zhromažďujeme rôzne osobné údaje.

Pri nákupe

Meno a priezvisko, adresu doručenia a fakturačnú adresu, telefónny kontakt, emailovú adresu, bankové spojenie. Ďalej evidujeme a spracúvame informácie o nakúpených produktoch poskytnutých službách.

Pri odoberaní emailových správ – noviniek

Meno a emailovú adresu

Pri komunikácii a prezeraní nášho webu

Informácie o správaní na našich stránkach, ako sú napríklad prezerané produkty a ich sekcie, alebo trvanie vašej návštevy.

Údaje z komunikácie medzi vami a našou spoločnosťou

Aký je účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje o spracúvame v rôznych situáciách na rôzne účely.

Pre plnenie povinnosti kúpnej zmluvy v súlade so zákonom hlavne pre spracovanie objednávky zadanej prostredníctvom našich stránok, alebo emailu, alebo telefonicky.

Pre komunikáciu využívame osobné údaje s pre kontaktovanie zákazníkov telefonicky, alebo emailom. Môžeme vás kontaktovať napríklad pri oznámení stavu vašej objednávky, alebo pri riešení reklamácie, alebo v iných situáciách spojených s objednávkou a jej riadneho vybavenia.

Pre zlepšovanie našich služieb na základe vášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania spočívajúceho v nutnosti zlepšovať naše služby, využívame údaje s cieľom analýzy a následného vylepšenia našich služieb zákazníkom. Všetky takéto údaje používame v anonymizovanej forme kvôli ochrane vašich práv a záujmov. To znamená, že systém, ktorý spracúva informácie o používaní webových stránok ako je google analitics eviduje používateľov podľa ip adresy, nie podla mena. Štatistiky ktoré využívame sledujú napríklad celkovú návštevnosť webstránky, čas používateľov strávený na nej, z ktorých stránok na nás používatelia prišli a podobne.

Pri riešení sporov a pre ochranu spracúvame údaje z oprávneného záujmu pre zaistenie ochrany našich systémov a tiež ochrany a bezpečnosti údajov našich zákazníkov. Rovnako využívame naše údaje pre prípadné riešenie sporov a presadzovanie našich práv na základe oprávneného záujmu.

Pri marketingových ponukách využívame údaje na zasielanie emailových noviniek ohľadom produktov, na základe vášho súhlasu pre odoberanie newslettera. Tieto emailové oznámenia môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie sa zo zoznamov pre zasielanie emailových ponúk, ktorý sa nachádza na spodku každého emaily, ktorý od nás dostanete. Pre odhlásenie nám tiež môžete poslať email, alebo kontaktovať poverenca na ochranu osobných údajov.

Ak sa odhlásite z emailových zoznamov pre príjem newslettera nebudeme vaše údaje na tieto účely ďalej využívať.

Pre zobrazovanie marketingových ponúk môžeme tiež využívať informácie ktoré sme získali napríklad z demografických údajov, vašich obľúbených produktov alebo pri používaní našich webov ako sú IP adresa, súbory cookies, údaje poskytnuté vašim prehliadačom, údaje o vašom správaní na našom webe, o zobrazených produktoch alebo navštívených sekciách. Tieto údaje spracúvame v anonymizovanej forme a nie plne automatizované, takéto spracovanie a využívanie údajov pre vás nemá právne účinky. Proti takémuto využívaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku u nášho poverenca na ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní súborov cookies v takom prípade ak máte povolené tieto súbory vo vašom prehliadači spracúvame informácie správanie z coocies ktoré sú umiestnené na našich internetových stránkach za účelom zlepšenia našich webových stránok a tiež pre účely cielenej reklamy

Komu odovzdávame osobné údaje

Ak je to pri plnení kúpnej zmluvy nevyhnutné tak na základe oprávneného záujmu alebo s vašim udeleným súhlasom poskytujeme údaje treím osobám. Je to hlavne pre potrebu doručenia vašej objednávky prepravcom, platby cez internet bankovým spoločnostiam, spracovateľom dát ako je na príklad google analitics, alebo pri riešení sporov súdom.

Prepravným spoločnostiam s cieľom doručenia objednaných tovarov a prípadného riešenia reklamácie či odstúpenia od zmluvy

Spoločnostiam ktoré vydávajú platobné karty alebo poskytujú internetové platobné služby pre spracovanie platieb a tiež bankám pri vybavovaní vašej objednávky

Poskytovateľom služieb, ktoré spracúvajú elektronické dáta ako je napríklad google analitics alebo mailchimp

Súdom alebo verejným orgánom pri riešení sporov

Spoločnostiam ktoré vykonávajú prieskumy medzi zákazíkmi

Pri spracovaní údajov tretími stranami na základe ich oprávneného záujmu nenesie správca za tieto spracovania zodpovednosť. Takéto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Registrácia zákazníkov a nákup bez registrácie

Keď sa registrujete

Ak si u nás vytvoríte zákaznícky účet získate tým niekoľko skvelých možností. Môžete si zadať viac adries doručenia, vaše objednávky sa evidujú v prehľadnom zozname, vidíte stav ich vybavenia, rovnako môžete zadať viac telefónnych čísel pre zasielanie sms správ o stave vašich objednávok. V prípade registrácie uchovávame vaše kontaktné a identifikačné údaje, údaje o vašich objednávkach, vaše nastavenia účtu.

Keď sa prihlásite pre odber noviniek

Na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte registrovaním pre odber noviniek, alebo pri dokončení vašej objednávky v našom eshope vám budeme zasielať emaily o novinkách, akciových ponukách, výpredajoch, alebo ponukách na mieru pre vás.

Ak nechcete od nás naďalej dostávať akciové ponuky emailom odhláste sa zo zoznamu zákazníkov pre zasielanie ponúk jedným z nasledovných spôsobov.

 1. Ak máte u nás zákaznícky účet, prihláste sa a v sekcii „osobné údaje“ kliknite možnosť „novinky emailom“. Následne vaše nastavenie uložte a vaša emailová adresa bude odstránená zo zoznamu pre zasielanie email marketingových ponúk.
 2. V každom emaily s našou ponukou nájdete na konci správy odkaz pre odhlásenie zo zoznamu pre zasielanie emailových ponúk. Kliknite na tento odkaz, potvrďte a vaša adresa bude odstránená.
 3. Napíšte nám email som žiadosťou o odstránenie vašej adresy zo zoznamu zákazníkov pre zasielanie emailových ponúk na adresu info@lacne-postele.sk
 4. Ako zabezpečujeme osobné údaje

Zabezpečenie a ochrana vašich údajov

Pre ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli základné bezpečnostné opatrenia podľa nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Komunikácia medzi naším webom a vaši zariadením je šifrovaná a údaje o vás sa k nám dostávajú len v zašifrovanej podobe. Naše servery sú zaopatrené technickým riešením proti strate, zničeniu, pozmeňovaniu, alebo zneužitiu vašich údajov. Rovnako sú zabezpečené  proti neoprávnenému prístupu nepovolaných osôb. Vaše údaje sú tu uložené v chránenej databáze s obmedzeným prístupom.

Do vášho zákazníckeho konta je možný prístup len s vašim unikátnym heslom ktoré ste si zvolili pri registrácii. Toto heslo starostlivo uschovajte, neoznamujte ho tretím osobám. Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť pri zneužití vášho hesla.

Ako dlho spracúvame a evidujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje týkajúce sa objednávky uchovávame po dobu jej vybavenia a uplynutia reklamačnej lehoty a následne 1 rok po uplynutí reklamačnej doby z dôvodu prípadného riešenia sporov.

Pri registrácii a vytvorení zákazníckeho konta uchovávame vaše údaje počas doby kým máte účet zriadený. Tieto údaje sú nevyhnutné pre prevádzkovanie vášho účtu.

Pri zasielaní emailových správ ku ktorým ste nám udelili svoj súhlas. uchovávame vaše údaje až do doby pokiaľ nám váš súhlas neodoberiete. Môžete tak urobiť zaslaním emailu na info@mebas.sk so žiadosťou o zrušenie k odberu noviniek v našom internetovom obchode.

Podľa našich zákonných povinností o účtovníctve sme povinný uchovávať v evidencii každú vystavenú faktúru a to počas doby 10 rokov od jej vystavenia.

Práva zákazníka pre ochranu osobných údajov

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov si môžete uplatniť zaslaním emailu na adresu info@lacne-postele.sk, alebo písomnej žiadosti na adresu 9. mája 3 97703 Brezno. Vo vašej žiadosti uveďte vaše meno, adresu, emailovú adresu a adresu bydliska. Tieto údaje potrebujeme kvôli vašej identifikácii.

Všetky vaše žiadosti vybavíme v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní. Ak to bude nevyhnutné z dôvodu zložitosti vašej žiadosti môžeme túto lehotu predĺžiť o Ďalších 60 dní. O predĺžení lehoty vybavenia žiadosti vás budeme informovať.

Prístup k vašim údajom

Máte právo dozvedieť sa, či spracúvame údaje o vás, v prípade ak u nás vaše osobné údaje spracúvame máte právo získať informáciu o tom aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom ich spracúvame, ako sme ich získali, komu a prečo vaše údaje sprístupňujeme, kto okrem nás ich spracováva, akú dobu budeme vaše údaje uchovávať a spracúvať a ké sú vaše ďalšie práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov.  Všetky tieto informácie môžete zistiť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov našich zákazníkov“. rovnako máte právo získať prístup k všetkým vašim údajom ktoré u nás spracúvame. Údaje vám sprístupníme zaslaním textového dokumentu emailovou formou vo formáte ms word.

Doplnenie, alebo úprava údajov

Ak zistíte, že máme o vás nesprávne osobné údaje, alebo ste sa pomýlili pri zadaní vašich údajov využite právo na opravu. Kontaktujte nás a vaše údaje bezodkladne opravíme. Ak ste registrovaný zákazník, môžete vaše údaje opraviť prostredníctvom vášho účtu. Využite právo na opravu údajov vždy keď zmeníte adresu, telefónne číslo, alebo emailovú adresu, alebo iný údaj dôležitý pre bezchybné fungovanie nášho obchodno-zákazníckeho vzťahu.

Úplné zmazanie, alebo zabudnutie údajov

Máte právo na úplný výmaz vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Pre výmaz vašich údajov nám pošlite žiadosť na info@lacne-postele.sk. Vaša žiadosť môže byť zamietnutá ak vaše údaje potrebujme pre výkon našich zákonných povinností, alebo ochranu našich právnych nárokov a to napríklad v situácii ak sme vám ešte nedodali objednaný tovar, alebo prebieha reklamačné konanie, alebo evidujeme neuhradenú pohľadávku či dobropis. Vymazanie vašich osobných údajov sa nedotkne vytlačených dokumentov, ako sú vystavené faktúry, alebo dobropisy, ktoré sme povinný archivovať podľa zákona.

Ak žiadate o výmaz údajov o vašej platobnej karte upozorňujeme, že takéto údaje u nás neuchovávame. Údaje o platobných kartách uchováva spoločnosť prevádzkujúca platobnú bránu ako je spomenuté v tomto článku v sekcii „Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje/Pri vybavení objednávky. Žiadosť o výmaz údajov o platobnej karte je potrebné zaslať spoločnosti GPWEBPAY.

Právo na výmaz vašich údajov z výnimkou uvedených prípadov vyššie máte v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované
 2. Odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa nejedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a tiež nemáme iný dôvod pre ich ďalšie spracúvanie
 3. Namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov a pritom zistíme, že žiadne oprávnené záujmy, ktoré by nás oprávňovali ďalej spracúvať vaše údaje nemáme
 4. Domnievate sa, že spracovávanie vašich údajov už nie je v súlade so záväznými zákonnými predpismi

Právo na vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, ako je uvedené v kapitole tohto dokumentu „Čo  nás oprávňuje spracúvať vaše údaje, alebo právne základy.“ Máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požiadať nás o dočasné obmedzenie pri spracovaní vašich osobných údajov a to v prípade:

 1. Ak si myslíte, že osobné údaje ktoré o vás spracúvame sú nesprávne a to do doby kým neoveríme presnosť týchto údajov
 2. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne a rozhodnete sa využiť právo na obmedzenie a nie právo na výmaz.
 3. Ak vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre vaše účeli preukázania, uplatňovania a obhajovania vašich práv.
 4. Ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov pokiaľ overíme či oprávnené dôvody prevažujú vaše oprávnené záujmy.

Podanie sťažnosti

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými zákonnými predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Súboroy cookie

Všetky informácie o súboroch cookie nájdete v článku Zásady používania súborov cookie

Poverenec pre ochranu osobných údajov

V prípade ak máte ku ochrane vašich údajov, alebo k súborom coocies akékoľvek otázky či pripomienky kontaktujte nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na adrese info@lacne-postele.sk