Postup pri reklamácii

Chceme vás ubezpečiť, že sa na nás môžete spoľahnúť aj po vybavení objednávky na príklad v situácii ako je reklamácia tovaru. Ak sa reklamácia vyskytne, robíme všetko preto aby sme dali takúto záležitosť do poriadku k vašej spokojnosti.

Pri reklamácii tovaru postupujte nasledovne.

Zaslanie reklamácie
• Reklamáciu je nutné oznámiť bezodkladne, hneď po zistení vady výrobku.
• Reklamáciu nám pošlite e-mailom na info@lacne-postele.sk, alebo poštou na adresu nášho skladu Trieda Dukelských Hrdinov 51, 97646 Valaská
• Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry, kód tovaru, podrobný opis reklamácie, foto dokumentáciu.

Prijatie reklamácie
• Po prijatí reklamácie vás budeme bezodkladne informovať o jej zaevidovaní a to najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch od prijatia.
• Budeme Vás informovať o postupe riešenia reklamácie, prípadne vyžiadame doplňujúce informácie.
• Po zaevidovaní vašu reklamáciu postúpime výrobcovi.
• Ak si to výrobca vyžiada, bude potrebné zaslať reklamovaný tovar, alebo reklamovanú časť tovaru na adresu nášho skladu Trieda Dukelských Hrdinov 51, 97646 Valaská. V takomto prípade vás budeme informovať e-mailom. Väčšinou zaslanie tovaru, alebo reklamovaného dielu nie je nutné, ak je závada viditeľná na priloženej foto dokumentácii.
• Do 30 kalendárnych dní vás budeme informovať o vybavení reklamácie.

Vybavenie reklamácie
• V prípade uznania reklamácie vám bude zaslaný nový tovar na výmenu, alebo nový poškodený diel a to do 30 dní od prijatia reklamácie.
• Nový tovar vám pošleme na naše náklady. Ak to výrobca bude vyžadovať vrátenie reklamovaného tovaru prevezme ho od vás náš kuriér.

Ako postupovať ak mi kuriér doručí poškodený tovar?
Ak je poškodený iba obal – zásielku prevezmite s výhradou. To znamená že do preberacieho protokolu napíšete, že je poškodený obal zásielky a tovar preberáte s výhradou. Ak následne doma po rozbalení zásielky zistíte že je poškodený aj tovar bezodkladne nám pošlite reklamáciu s informáciou, že ste zásielku prebrali s výhradou a tovar bol poškodení. Toto nám veľmi pomôže pri uplatnení škody u prepravcu. Vám zašleme nový tovar na výmenu. Nevzniknú vám žiadne náklady s výmenou tovaru.
Ak je poškodený obal a aj tovar javí známky poškodenia – zásielku nepreberajte a bezodkladne nás o tom informujte. Následne vám zašleme nový tovar.

Ako postupovať ak mi bol tovar doručený nekompletný?
• Ak zistíte že vám pri nábytku chýba diel, alebo súčiastka bezodkladne nás informujte. Chýbajúci diel, alebo súčiastku vám dodatočne zašleme na naše náklady.